Ngày 23-4, Bộ trưởng Xây dựng đối thoại trực tuyến về bất động sản

Ngày 17-4, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết cuộc đối thoại trực tuyến của Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân sẽ được...