Ngày 22/4, đấu giá 1.049.000 cổ phần IMI

(NDHMoney) Công ty TNHH MTV Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp (IMI) vừa thông báo về việc đấu giá 1.049.000 cổ phần.

Cụ thể, 1.049.000 cổ phần của Công ty TNHH MTV Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp sẽ được đấu giá vào 8h30 ngày 22/4/2013.

Công ty TNHH MTV Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp dự kiến vốn điều lệ sau cổ phần hóa là 65 tỷ đồng, địa chỉ tại số 46 Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội

Đã có 8 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty, trong đó có 2 tổ chức và 6 nhà đầu tư cá nhân. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 3.582.500 cổ phần. Tổ chức đăng ký mua là 2.098.000 cổ phần, cá nhân đăng ký mua là 1.484.500 cổ phần.