Ngày 2-4: Tăng giá xăng thêm 500 đồng/lít

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Liên Bộ Tài Chính và Công thương vừa có quyết định chính thức điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng ô-tô, theo đó tăng 500 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng RON 95 không chì là 12.000 đồng/lít, xăng RON 92 không chì là 11.500 đồng/lít bắt đầu từ 15 giờ 30 phút ngày 2-4.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144486&sub=131&top=38