Ngày 17/6, Quốc hội thảo luận về giảm thuế giá trị gia tăng

Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về Luật Công chứng (sửa đổi); Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, hôm nay, 17/6, Quốc hội bước vào ngày đầu tiên của đợt 2 Kỳ họp.

Vào buổi sáng, Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp theo, Quốc hội thảo luận ở hội trường về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công chứng (sửa đổi).- Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hộitrình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ngay-176-quoc-hoi-thao-luan-ve-giam-thue-gia-tri-gia-tang-2001735.html