Ngày 15/3: Cơ hội việc làm cho hơn 7.000 lao động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Sẽ có 66 đơn vị, doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm này, trong đó có 2 doanh nghiệp Nhà nước, 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=133570