Ngày 13/10: Khối ngoại bán ròng trở lại hơn 35,7 tỷ đồng

Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay tiếp tục mua ròng mạnh nhất mã VNM, tuy nhiên, giá trị mua ròng trong phiên hôm nay đã sụt giảm đáng kể so với phiên trước và đạt hơn 34,6 tỷ đồng.

Sau 2 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có giao dịch tiêu cực trở lại. Cụ thể, họ thực hiện mua vào hơn 8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 230,7 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 8,6 triệu cổ phiếu, trị giá trên 266,4 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt 555.175 cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt hươn 35,7 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng trở lại hơn 33 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 512.880 cổ phiếu.

Ngày 13/10: Khối ngoại bán ròng trở lại hơn 35,7 tỷ đồng - Ảnh 1

Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay tiếp tục mua ròng mạnh nhất mã VNM, tuy nhiên, giá trị mua ròng trong phiên hôm nay đã sụt giảm đáng kể so với phiên trước và đạt hơn 34,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HPG cũng được mua ròng hơn 10 tỷ đồng. Hai mã MSN và ITA được mua ròng lần lượt 5,6 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất mã CTD, đạt hơn 27,9 tỷ đồng. VIC và VCB bị bán ròng lần lượt 16,2 tỷ đồng và 8 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, sau 6 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 2,68 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 42.295 cổ phiếu.

Ngày 13/10: Khối ngoại bán ròng trở lại hơn 35,7 tỷ đồng - Ảnh 2

Khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu ba mã VNR, NTP và VGS. Trong đó, VNR bị bán ròng mạnh nhất, đạt hươn 2,27 tỷ đồng. NTP và VGS đều bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng. Phiên hôm nay, không có cổ phiếu nào trên HNX được khối ngoại mua ròng trên 1 tỷ đồng.