Ngày 12-9, Quốc hội Thái Lan bầu Thủ tướng mới

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Quốc hội (QH) Thái Lan sẽ nhóm phiên họp khẩn cấp vào ngày 12-9 để bầu Thủ tướng thay ông Samak Sundaravej - bị Tòa án Hiến pháp cách chức ngày 9-9. Theo Hiến pháp Thái Lan, Thủ tướng phải là thành viên QH và phải được ít nhất 1/5 trong tổng số 480 ghế tại QH bầu

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/9/164789