Ngày 11/12: Chính thức nối lại tuyến đường sắt liên Triều

    Gốc

    (HNMĐT)- Hai miền Triều Tiên đã nhất trí sẽ nối lại tuyến đường sắt qua biên giới liên Triều đầu tiên sau hơn 50 năm vào ngày 11/12 tới.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/150669