Ngày 1-7: Tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Theo đó, ngày 1-7, lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được tổ chức đồng loạt trên địa bàn tỉnh. TP. Nha Trang được UBND tỉnh chọn tổ chức điểm cấp tỉnh; các huyện, thị xã và thành phố còn lại trong tỉnh lựa chọn 1 địa bàn cấp xã để tổ chức điểm cấp huyện. UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh kết quả thực hiện theo đúng quy định. Các huyện, thị xã và thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, gửi danh sách đăng ký điểm.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202406/ngay-1-7-to-chuc-le-ra-mat-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-bf52b4f/