Ngày 1-7-2008, ngày của những sự kiện

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Ngày mai, 1-7, sẽ là ngày của những sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến dân sinh trên nhiều tỉnh, thành. Trước tiên, phải kể đến lệnh cấm lưu hành xe 3-4 tự chế trên cả nước theo Nghị quyết số 32 ngày 29-6-2007 của Chính phủ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=72016