Ngày 07/10, SD2 chốt quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 3:2

(Vietstock) - CTCP Sông Đà 2 (HNX: SD2) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/10 để thực hiện trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu. Ngày 07/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền này.

Theo đó, SD2 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền với tỷ lệ 10% từ ngày 27/10. Ngoài ra, SD2 còn chào bán 4,666,666 cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:2 và giá chào bán là 10,000 đồng/cp. Cổ đông thực hiện chuyển nhượng quyền mua từ ngày 25/10 đến ngày 16/11, và đăng ký đặt mua, nộp tiền từ ngày 25/10 đến ngày 19/11.