Ngày 05/10, GTT chốt quyền mua 14.5 triệu cp

(Vietstock) - CTCP Thuận Thảo (HOSE: GTT) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền vào 05/10 và ngày đăng ký cuối cùng vào 07/10 để phát hành cổ phiếu.

* GTT phát hành thêm 14.5 triệu cp tăng vốn lên 435 tỷ đồng Theo đó, công ty chào bán 14,501,000 cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 12/10 đến 03/11và cổ đông đăng ký đặt mua từ 12/10 đến 08/11.