Ngành vận tải biển nội địa đối phó trước cơn bão giá xăng, dầu

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    211 liên quanGốc

    Dù khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 6 tháng đầu năm tăng 2%, trong đó, hàng container tăng 1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá xăng, dầu liên tục tăng đột biến như hiện nay gây áp lực rất lớn đến chi phí của các doanh nghiệp vận tải biển.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nganh-van-tai-bien-noi-dia-doi-pho-truoc-con-bao-gia-xang-dau-44485.htm