Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng

Báo Điện tử Tổ Quốc trân trọng trích đăng giới thiệu với bạn đọc nội dung chính trong bài phát biểu của nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh.

(Tổ Quốc)- Sáng nay 14/4, tại Lễ Bàn giao công việc với tân Bộ trưởng Bộ VHTTDL, nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có bài phát biểu quan trọng về những thành tựu mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng - Ảnh 1

Nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại Lễ Bàn giao (ảnh Ngọc Thành)

“… Tại buổi lễ trọng thể này, trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của tập thể Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, các đơn vị thuộc Bộ, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành trong suốt 2 nhiệm kỳ vừa qua, đã cùng tôi chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu trên từng lĩnh vực công tác để sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch có được những thành tựu hết sức to lớn như ngày hôm nay.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng thuận và ủng hộ của các Ban, Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân cả nước, nhiệm kỳ vừa qua Ngành VHTTDL đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

- Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành được chú trọng, không ngừng được củng cố, hoàn thiện. Đến nay, hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã được điều chỉnh bằng luật và các văn bản QPPL; việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan có những tiến bộ quan trọng.

- Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; việc tinh giản biên chế, xác định vị trí việc làm... được triển khai đồng bộ; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng trưởng thành và từng bước nâng cao năng lực, thực tiễn công tác, đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển trong giai đoạn mới.

- Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong cả nước ngày càng nâng cao về chất lượng nghệ thuật, về năng lực tổ chức, kết hợp quảng bá, xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế-xã hội, các nhiệm vụ chính trị, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân...

- Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đã đạt được kết quả quan trọng. Cả nước có hơn 40.000 di tích, trong đó có 72 di tích quốc gia đặc biệt, 3.308di tích quốc gia và 7.535 di tích cấp tỉnh,16/22di sản được UNESCO vinh danh từ năm 2007 đến nay, 160 di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 104 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia.

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tạo được bước đột phá mới…

- Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số được bảo tồn, phát huy, phát triển;

- Hội nhập, hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được đẩy mạnh; có 145 điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cam kết hợp tác quốc tế được ký kết và triển khai thực hiện;nhiều hoạt động, sự kiện giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức thành công, tạo được tiếng vang trong nước và ở nước ngoài.

- Phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng rãi, tất cả các nội dung và chỉ tiêu phát triển đều đạt và vượt mức đề ra. Thể thao thành tích cao phát triển mạnh mẽ, tham dự đầy đủ các kỳ đại hội Olympic, ASIAD và liên tục xếp hạng trong 3 quốc gia dẫn đầu tại các kỳ SEA Games

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch. Duy trì sự tăng trưởng nhanh và liên tục về lượng khách du lịch quốc tế và khách du lịch trong nước, khách quốc tế năm 2007 đạt hơn 4,2 triệu lượt, năm 2015 đạt gần 8 triệu lượt; khách du lịch nội địa năm 2007 đạt 19,2 triệu lượt; năm 2015 đạt 57 triệu lượt. Doanh thu du lịch năm 2007 đạt 56 nghìn tỷ đồng, năm 2015 đạt hơn 337 nghìn tỷ đồng…

- Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được khai trương (19.9.2010), dần trở thành một điểm đến về du lịch thân thiện và hấp dẫn, với lượng khách trung bình khoảng 250.000 lượt khách/năm.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, những nhiệm vụ và các giải pháp cần tập trung triển khai trong thời gian tới đã được nêu tại Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, tôi xin không nhắc lại nữa.

Tóm lại, trong 2 nhiệm kỳ qua, các hoạt động của Ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò, vị trí, tính ưu việt của Bộ quản lý đa ngành, để lại nhiều dấu ấn và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển các hoạt động của Ngành những năm tới.

Trong thời gian tới, với khối lượng công việc cần phải giải quyết còn bộn bề phía trước, với trọng trách được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân giao phó, tôi