Ngành Thuế triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

  8 liên quanGốc

  Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong hệ thống Thuế tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy.

  Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà hãy tránh xa mua túy”, ngày 31/5/2021, Bộ Tài chính đã có Công văn số 495/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021.

  Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản yêu cầu toàn Ngành triển khai các công việc trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021.

  Theo đó, Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong hệ thống Thuế nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.

  Các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có lối sống lành mạnh, những kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy, cách thức phòng, chống các thủ đoạn, hình thức của tội phạm ma tuy hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất, vận chuyển và buôn bán ma túy đối với các cá nhân, gia đình và xã hội.

  Huy động công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả triển khai và tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Đồng thời, tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động tham gia các hoạt động phong trào phòng, chống ma túy do địa phương tổ chức huy động để mỗi công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Thuế là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống ma túy tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

  Hệ thống Thuế các cấp tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021, Ngày toàn dân phòng chống ma túy phù hợp với chủ đề năm 2021 tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại.

  Việt Dũng

   Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/chuyen-dong-tai-chinh/nganh-thue-trien-khai-hoat-dong-huong-ung-thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy-335148.html