Ngành Phát triển nông thôn học những gì?

(Dân Việt) - Cho em hỏi ngành Phát triển nông thôn của Đại học Nông nghiệp Hà Nội học những gì, sau này ra trường làm gì? Cơ hội trúng tuyển ra sao? (Nguyễn Văn Phúc, Thái Nguyên)

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội có ngành Phát triển nông thôn thuộc khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn. Khi vào học ngành này, em sẽ được trang bị những kiến thức về xã hội học nông thôn, phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn, phát triển cộng đồng… các kiến thức ngành và kiến thức bổ trợ khác.

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức chính quyền, các tổ chức chính phủ, đoàn thể - xã hội và các tổ chức phi chính phủ liên quan đến nông thôn. Số lượng tuyển sinh toàn khoa là gần 800 chỉ tiêu với điểm trúng tuyển năm 2011 là khối A: 13 điểm; khối B: 14,5 điểm.

PGS-TS Mai Thanh Cúc

Trưởng bộ môn Phát triển nông thôn – Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn – ĐH Nông nghiệp Hà Nội.