Ngành nông lâm thủy sản 10 tháng xuất khẩu đạt 26,4 tỉ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2016 ước đạt 2,75 tỉ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2016 đạt 26,4 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Ngành nông lâm thủy sản 10 tháng xuất khẩu đạt 26,4 tỉ USD - Ảnh 1

10 tháng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 26,4 tỉ USD

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,5 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 5,7 tỉ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,8 tỉ USD, tăng 0,1% với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó, một số nhóm ngành như: cà phê, gạo, cao su, chè, hạt điều…cũng có đóng góp không nhỏ vào tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Cụ thể, xuất khẩu hạt điều đạt 291.000 tấn góp thêm 2,33 tỉ USD. Xuất khẩu tiêu 159 nghìn tấn đạt giá trị 1,29 tỉ USD. Gỗ và các sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 5,54 tỉ USD. Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 5,7 tỉ USD. Và xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn với khối lượng gần 3 triệu tấn và 806 triệu USD; gạo đóng góp 1,9 tỉ USD, cà phê đạt 2,76 tỉ USD…

Tuấn Minh