Ngành Nội vụ tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách

Chiều 29/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì tại điểm cầu trung ương.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở và phòng nội vụ các huyện, thành phố.

Giảm hơn 1 nghìn đơn vị sự nghiệp công lập

Năm 2022 trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn song với quyết tâm cao, ngành Nội vụ đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương. Nổi bật là ngành đã tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước, giữa trung ương và địa phương.

Đồng chí Mai Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Mai Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Ngành Nội vụ đã phối hợp và tham mưu tổ chức hiệu quả việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Riêng năm 2022 giảm hơn 1 nghìn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành và các địa phương.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục, trong năm, ngành đã tham mưu Chính phủ trình cấp có thẩm quyền bổ sung 65.980 biên chế viên chức giáo dục cho cả giai đoạn 2022-2026. Riêng năm học 2022- 2023 giao 27.850 biên chế viên chức giáo dục. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Các nhiệm vụ về tinh giản biên chế; xây dựng chính quyền địa phương; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ… đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành cũng chỉ rõ những hạn chế như: Việc thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác tinh giản biên chế chưa gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố chưa phù hợp với thực tiễn.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” năm 2023, ngành Nội vụ đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó ưu tiên đầu tư toàn diện cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, nâng ngạch công chức và đánh giá cán bộ. Trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và hoàn thành hệ thống cơ chế, chính sách để chủ động thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhằm bảo đảm đời sống, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung rà soát, đôn đốc, thực hiện quyết liệt phân cấp, phân quyền. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng chất lượng đội ngũ

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; tuyển dụng biên chế ngành giáo dục; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Nội vụ đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, trên cơ sở chức năng quyền hạn kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền. Cùng đó phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương.

Trước mắt, trong năm 2023 tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách hành chính đối với thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng làm thước đo; tăng cường chuyển đổi số.

Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách của Bộ Nội vụ. Tham mưu cấp trên đẩy mạnh, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Nghiên cứu luân chuyển cán bộ phù hợp, phát huy năng lực cá nhân; hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức dựa trên tiêu chí, tiêu chuẩn, vị trí việc làm. Có cơ chế chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ, người lao động yên tâm công tác. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ cần tập trung cao cho việc nghiên cứu, sớm tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh, sửa đổi các quy định, chính sách, cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong thực hiện tự chủ.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2022 được Bộ Nội vụ khen thưởng. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang được Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.

Tin, ảnh: Hoài Thu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/396752/nganh-noi-vu-tiep-tuc-ra-soat-tham-muu-xay-dung-va-hoan-thien-the-che-chinh-sach.html