Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Xử phạt lần 3 sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận

Nghị định 72 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà Chính phủ vừa ban hành hôm 4-9, quy định rõ “Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp”.

Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm các hoạt động: Sản xuất con dấu; Sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn, sản xuất pháo hoa... 5 loại đối tượng không được thành lập, quản lý doanh nghiệp và trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm: Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy; Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử... Theo quy định tại Nghị định, một trong số các hành vi vi phạm dẫn tới việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là cơ sở kinh doanh đã bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3 lần trở lên trong 12 tháng. Về thời hạn đăng ký, Nghị định quy định: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện thì cơ quan Công an phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Các quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-10-2009 A.Đ