Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Bãi bỏ 27, thêm vào 15

Chính phủ đề xuất bãi bỏ 27 ngành nghề, bổ sung 15 ngành nghề vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Bãi bỏ 27, thêm vào 15 - Ảnh 1

Chiều 9/11, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Ông Dũng cho biết, căn cứ khoản 1 điều 7 Luật Đầu tư Chính phủ đề xuất bãi bỏ 27 ngành nghề, bổ sung 15 ngành nghề vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư khẳng định việc cắt giảm một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, thiếu tính khả thi nhằm xóa bỏ rào cản gia nhập thị trường, giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật này không cấm.

Đồng thời bổ sung một số ngành, nghề cần thiết phải quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, đáp ứng yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án luật nói trên, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết đa số ý kiến tán thành với việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề sau:

Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm; kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; kinh doanh dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng; kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh.

Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung; nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện; hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên; kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản; kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước; kinh doanh củi than từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước; kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu; kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu; kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư; kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư.

Kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội; kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh; kinh doanh dịch vụ thoát nước; kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước (cửa kho tiền).

Bên cạnh đó, Cơ quan thẩm tra đề nghị không bãi bỏ điều kiện kinh doanh các ngành nghề: dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai vì tư vấn, điều tra, đánh giá đất đai cần phải có chuyên môn sâu về quản lý đất đai và việc điều tra thu thập các dữ liệu, thông tin về địa hình, thổ nhưỡng, quản lý sử dụng đất có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô, kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị không bãi bỏ vì Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác không có quy định cấm kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô.

Trên thực tế dịch vụ kinh doanh này đang thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ mô của người có yêu cầu lưu giữ để họ sử dụng khi cần thiết bảo đảm chất lượng.

Đối với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô , Ủy ban Kinh tế nhận thấy, hiện cả nước có hàng ngàn cơ sở hoạt động bảo hành, bảo dưỡng ô tô, việc bổ sung thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính phổ quát chung đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, vừa bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Riêng về việc bổ sung ngành, nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô, ông Thanh cho biết mặc dù có 2 luồng ý kiến khác nhau song Ủy ban kinh tế cho biết tán thành với đề xuất của Chính phủ về việc bổ sung ngành, nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

N.Mạnh