Ngành ngân hàng luôn xác định vai trò, trách nhiệm trong việc 'xanh hóa' dòng vốn đầu tư

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đã trở thành xu thế tất yếu, là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới.

Trong khi đó, Việt Nam là một trong những quốc gia đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường và chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, đời sống của người dân.

Chia sẻ trên được Phó Thống đốc cho biết tại Tọa đàm “Trao đổi về xanh hóa ngành ngân hàng - Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang kinh tế carbon tại Việt Nam” do NHNN phối hợp Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) diễn ra sáng ngày 21/9.

"Tuy nhiên, trong thời gian qua, Việt Nam đã tích cực tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”, Phó Thống đốc nói.

Theo báo cáo của các quốc gia tại Hội nghị COP27, Việt Nam là một trong các quốc gia đã có những hành động nhanh, kịp thời để triển khai cam kết bằng việc ban hành khung chính sách tăng trưởng xanh, như: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050; Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26; ban hành Luật Bảo vệ môi trường (2020) tạo khuôn khổ pháp lý thúc đẩy các công cụ kinh tế thực hiện tăng trưởng xanh.

Ông Hà thông tin, là kênh cung ứng tài chính quan trọng của nền kinh tế, ngành ngân hàng luôn xác định vai trò, trách nhiệm trong việc “xanh hóa” dòng vốn đầu tư cho mục tiêu phát triển bền vững. Cùng với cả nước, ngành Ngân hàng đã tích cực, chủ động và sáng tạo hướng đến các mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

“Những kết quả đáng ghi nhận quan trọng như phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam, xây dựng Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, xây dựng Thông tư về quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, tăng dần tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh”, Phó Thống đốc nói.

Minh chứng cụ thể tại Tọa đàm, ông Phan Thanh Hải, Phó tổng giám đốc BIDV cho biết, về phát triển thể chế, BIDV đã thành lập Ban Chỉ đạo ESG chuyên trách và Ban Quản lý dự án Tài chính Bền vững.

BIDV có chiến lược kinh doanh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 về phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh với các yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro, môi trường và xã hội trong hoạt động tín dụng.

Đối với việc xanh hóa hoạt động ngân hàng, BIDV đã đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nhằm giảm thiểu việc sử dụng giấy/nhựa và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ. Triển khai các hoạt động vì cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và hỗ trợ các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Liên quan đến tài trợ dự án, BIDV tập trung cho các dự án về thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, giao thông sạch… BIDV với vai trò bên cho vay, ưu tiên các dự án xanh tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tài chính.

Với vai trò là ngân hàng trung gian tiếp nhận nguồn vốn quốc tế từ các nhà tài trợ, BIDV giới thiệu khách hàng trong nước, quản lý giải ngân và tài sản bảo đảm, đảm bảo khoản vay tuân thủ với các cam kết.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, BIDV đã có 1.776 dự án, 1.447 khách hàng. Dư nợ cho các dự án xanh đạt 2,81 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 4,1% tổng dự nợ tại BIDV. Các lĩnh vực đáng chú ý là năng lượng tái tạo; quản lý nguồn nước; quản lý chất thải và ngăn ngừa ô nhiễm và nông nghiệp bền vững.

Chia sẻ tại Tọa đàm, bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN cho biết, ngành Ngân hàng với vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Thời gian qua NHNN đã triển khai nhiều giải pháp để các TCTD góp phần thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và ngành Ngân hàng cũng xác định đây là nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu của Chính phủ. “NHNN đã đưa ra nhiều giải pháp để góp phần thực hiện các mục tiêu Chính phủ đề ra”, bà Tùng thông tin.

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà kỳ vọng, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hiểu rõ hơn về môi trường pháp lý của Việt Nam trong lộ trình tiến tới nền kinh tế phát thải ròng bằng 0 và ngành tài chính hướng tới lộ trình tài chính xanh. Qua đó, sẽ khai thác tốt hơn các cơ hội đầu tư về khí hậu thông qua ngành tài chính và thị trường vốn trong nước.

Một khảo sát của Morgan Stanley cho thấy, 84% chủ sở hữu tài sản toàn cầu đang lồng ghép đầu tư bền vững vào quá trình đầu tư của họ, hoặc đang tích cực cân nhắc việc này.

Giá trị lũy kế của trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội, trái phiếu bền vững và liên kết với bền vững đã phát hành đạt 4.400 tỷ USD tính đến tháng 6/2023.

Trái phiếu xanh chiếm 64% và lượng phát hành tại thị trường mới nổi chiếm 16% tổng khối lượng.

Khu vực công chiếm 31% (1.370 tỷ USD) tổng khối lượng phát hành đến thời điểm hiện tại.

Trái phiếu xanh/khoản vay tiếp tục là công cụ được ưa thích, song có sự gia tăng nhanh chóng khối lượng phát hành ở các lĩnh vực tài chính bền vững chuyên đề như trái phiếu xanh lam, trái phiếu liên kết với bền vững và trái phiếu chuyển đổi.

71% nhà đầu tư cá nhân quan tâm đến đầu tư bền vững, 84% nhà đầu tư thế hệ trẻ quan tâm đến đầu tư bền vững

Nhuệ Mẫn

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/nganh-ngan-hang-luon-xac-dinh-vai-tro-trach-nhiem-trong-viec-xanh-hoa-dong-von-dau-tu-post330241.html