Ngành kiểm sát sẽ cùng chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017, Viện trưởng VKS ND tối cao nhấn mạnh: "Ngành kiểm sát sẽ cùng Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp".

Ngành kiểm sát sẽ cùng chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp - Ảnh 1

Nghị quyết 35 của chính phủ là một cơ sở pháp lý rất quan trọng. Trong thời gia qua cũng đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp an tâm và đầu tư phát triển. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì còn một số hạn chế mà có lẽ sau hội nghị này Thủ tướng sẽ có chỉ đạo cụ thể. Tôi thấy rằng Chính phủ và các cấp Trung ương có nhận thức và quyết tâm chính trị rất lớn, hết sức quyết liệt. Tuy nhiên, trách nhiệm, nhận thức và thực thi của bên dười thì chưa đồng đều và còn chậm.

Trước hết, về mặt cá nhân tôi kiến nghị:

Thứ nhất, Thủ tướng tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra giám sát, quán trình thực hiện của cấp dưới với triển khai nghị quyết và chọn một số trường hợp vi phạm pháp luật, làm khó doanh nghiệp để răn đe giáo dục chung.

Thứ hai, hiện nay, khâu doanh nghiệp ngại và lo lắng nhất nhất chính là thủ tục hành chính, tôi cũng kiến nghị chính phủ mặc dù chúng ta đã cải cách hành chính nhiều năm rồi nhưng bây giờ phảp tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa. Mà trong đó cần tập trung rà soát các thủ tục, cái nào không phù hợp, không cần thiết thì bỏ và cái nào cần thì bổ sung để quản lý cho tốt. Đồng thời chúng ta cũng phải đẩy mạnh công khai minh bạch các thủ tục hành chính đối với các cấp bên dưới để đỡ bớt phiền hà.

Trước hết qua chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp và các vụ án kinh tế thì ngành kiểm sát sẽ hết sức quan tâm, phát hiện sơ hở, những bất cập của pháp luật kiến nghị bịt những sơ hở, bất cập đó để làm sao ngăn chặn những người lợi dụng những sơ hở đó để thu lợi bất chính và không công bằng trong thương trường.

Ngành kiểm sát sẽ kiên quyết với tội phạm, những người làm ăn gian dối, vi phạm pháp luật và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho ngành kinh tế và cho xã hội. Đồng thời cũng quyết tâm bảo về doanh nghiệp và người dân làm ăn chân chính, làm ăn hiệu quả và đúng pháp luật.

Ngành kiểm sát sẽ phấn đấu, hạn chế và không hình sự hóa các quan hệ dân sự, hành chính và kinh tế. Và chúng tôi cũng nhận thức rằng cần phải có trách nhiệm với những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các doanh nghiệp mà pháp luật hiện hành chưa cập nhật kịp thời, cần thiết kiến nghị cơ quan chức năng sửa đổi pháp luật để hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo.

Và với chức năng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tăng cười hơn nữa chức năng kháng nghị bản án dân sự, các bản án hành chính và đặc biệt là các bản án kinh doanh thương mại. Đối với những bản án mà không đúng pháp luật để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, của người dân. Ngành kiểm sát và Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao hứa sẽ đồng hành với chính phủ trong việc đồng hành với doanh nghiệp.

- Theo VTC