Ngành Hải quan thu ngân sách Nhà nước đạt 54.600 tỷ đồng trong 3 tháng

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, ước thu ngân sách Nhà nước của toàn ngành Hải quan trong 3 tháng đầu năm 2016 đạt 54.600 tỷ đồng, bằng 20,22% dự toán, giảm 12,35% so với cùng kỳ năm 2015.

Chỉ tính riêng trong tháng 3-2016, ước thu ngân sách Nhà nước của toàn ngành Hải quan đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 6.610 tỷ đồng so với tháng trước.

Tính tổng thể 3 tháng đầu năm 2016 số thu lại giảm hơn so với cùng kỳ năm 2015 là bởi kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng chính có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước như: sắt thép các loại, xăng dầu, ôtô nguyên chiếc, máy móc thiết bị và phụ tùng khác…

Phan Đức