Ngành giấy: Kiến nghị giảm thuế giá trị gia tăng, tăng thuế suất nhập khẩu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - VPPA đã có kiến nghị lên Bộ Công Thương về việc tăng thuế suất nhập khẩu và giảm thuế giá trị gia tăng đối với giấy và bột giấy. Kiến nghị này của VPPA được Bộ Công Thương ủng hộ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=119353