Ngành Giáo dục Nam Định tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ sau Tết

Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc không đi lễ hội vào giờ hành chính, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công.

Các em học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông - TP Nam Định trong buổi học đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định Cao Xuân Hùng vừa ký văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tập trung ngay vào công việc, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Tiếp tục tuyên truyền, phối hợp với các cấp, ngành trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn ngành theo quy định.

Tiết mục biểu diễn hát múa mừng Đảng, mừng Xuân của học sinh Trường THCS Hải Xuân, huyện Hải Hậu sáng 30/1.

"Tuyệt đối không đi lễ hội, tham gia các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trong giờ hành chính trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra vi phạm" - văn bản nêu rõ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 9/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh để phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc.

Các em học sinh trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 tại Trường THCS Hải Xuân, huyện Hải Hậu.

Tiếp tục triển khai các phòng trào thi đua của tỉnh, của ngành đã phát động; quyết tâm, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành năm học 2022-2023 và năm 2023. Sở GD&ĐT đề nghị Công đoàn Giáo dục tỉnh phối hợp, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong toàn ngành thực hiện các nội dung trên.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục chính trị & Công tác học sinh, sinh viên và các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, ý nghĩa tốt đẹp của các lễ hội, việc chấp hành và thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nganh-giao-duc-nam-dinh-tap-trung-trien-khai-nhieu-nhiem-vu-sau-tet-post624370.html