Ngành Giáo dục- Đào tạo xử lý nhiều vụ việc tham nhũng

Chỉ tính từ năm 2006 đến nay, ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 24 vụ việc có hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục.

Chống tiêu cực trong quản lý, giảng dạy và học tập, đến nay, tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước đã thực hiện “3 công khai” theo quy định. Học sinh và phụ huynh được cung cấp những thông tin thiết thực về tình hình học tập, cũng như những vấn đề liên quan đến ngành Giáo dục và Đào tạo. Qua thực tế triển khai, “3 công khai” trở thành kênh quan trọng để các cơ sở giáo dục chịu sự giám sát của xã hội. Chỉ tính từ năm 2006 đến nay, ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 24 vụ việc có hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, đáng chú ý là tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đã buộc thôi việc 1 giáo viên nhận hơn 24 triệu đồng của sinh viên để photo bài giải. Tại Đại học Quy Nhơn, đã khởi tố hiệu trưởng và 3 cán bộ nhân viên liên quan đến vụ lạm thu chi quỹ xe đạp, xe máy…/. Theo SGGP