Ngành GD hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 2013

(GD&TĐ) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo; Các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ và TCCN tích cực triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2013.

(GD&TĐ) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo; Các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ và TCCN tích cực triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2013.

Ảnh: MH

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2013 sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 6/5/2013 và duy trì đến hết ngày Môi trường Thế giới (5/6/2013), với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững”.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở GD triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về sử dụng và bảo quản nước sạch, nhà vệ sinh và thực hành vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên.

Huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải,... trong và ngoài nhà trường.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh theo đúng quy định của pháp luật. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong nhà trường.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai kịp thời và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 15/5/2013 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38680367. E-mail: lvtuan@moet.edu.vn

Lộc Hà