Ngành dược thời giá tăng

    1 đăng lạiGốc

    Với tỷ lệ nhập khẩu nguyên liệu lên tới 90%, "bão" giá hoành hành, và tỷ giá VND/USD leo thang, ngành dược đang chịu nhiều thách thức...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=1c44594ea77b47&page=category