Ngành du lịch thế giới 2009: Tỉ lệ tăng trưởng bằng 0

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Geoffrey Lipman, phó tổng thư ký UNWTO, nhận định ngành du lịch thế giới đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử khi viễn cảnh tăng trưởng ngành du lịch năm 2009 rất đáng ngại.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114740