Ngành điều dưỡng hút thí sinh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong những năm gần đây, chỉ tiêu tuyển sinh ngành điều dưỡng không những chỉ có ở trường y hoặc những cơ sở đào tạo y tế của địa phương mà đã được chia cho những trường ngoài công lập. Đây cũng là ngành có số hồ sơ xét tuyển cao nhất ở các trường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=42867