Ngành điều đối mặt bài toán thiếu hụt nhân công

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nếu như không kịp thời chuyển đổi công nghệ chế biến mới, ngành điều trong nước có thể đi vào con đường lụi tàn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=64666