Ngành điện không minh bạch

Hiện tượng nhân viên ngành điện cố tình ghi số điện sai đã được biết từ lâu. Khi đưa công tơ điện lên cột điện thì cũng đồng nghĩa với việc người dân phó mặc cho ngành điện ghi số vì không phải ai và lúc nào cũng có thể trèo lên cột vào đúng thời điểm ghi số điện để kiểm tra xem họ ghi có chuẩn hay không.