Ngành điện bảo "lợi", khách hàng nói "không"

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Điện lực Tân Bình (TP.HCM) vừa có thư gửi đến khách hàng về việc di dời điện kế ra ngoài nhà. Nhưng nhiều khách hàng lại không đồng tình.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200838/20080917005744.aspx