Ngành cà phê, ca cao, hồ tiêu, hạt điều: Tìm đường phát triển

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tại cuộc hội thảo, Thứ trưởng Công thương Lê Danh Vĩnh nhận định, Việt Nam đã hội nhập sâu, rộng và là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế toàn cầu với tư cách là nhà xuất khẩu hàng đầu của nhiều mặt hàng, trong đó có ngành cà phê, ca cao, hồ tiêu,và hạt điều.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=74966