Ngân sách vẫn hụt thu từ dầu thô

ANTT.VN – Báo cáo tháng 10/2016 của Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách từ dầu thô tháng này giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015.

Ảnh minh họa

Theo đó, thu ngân sách từ dầu thô tháng 10/2016 ước đạt 2,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng ước đạt 32,46 nghìn tỷ đồng, bằng 59,6% dự toán năm, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015.

Theo Bộ Tài chính, giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng khoảng 42,7 USD/thùng, giảm 17,3 USD/thùng so với giá tính dự toán do đó sản lượng dầu thanh toán 10 tháng chỉ đạt 12,67 triệu tấn, bằng 90,3% kế hoạch năm.

Ngoài ra, ngân sách tháng này cũng bị hụt thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước. Do tình hình kinh doanh của khối này vẫn chưa được cải thiện, ước tính thu đến hết tháng 10 mới đạt 68,8% dự toán năm, giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành (khai thác, chế biến dầu, khí; thủy điện; than;...) gặp khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm; số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp.

Ngoài hai nguồn nói trên giảm, các khoản thu nội địa khác đều tăng. Thu nội địa nói chung ước đạt 83,45 nghìn tỷ đồng, tăng 70,6% (34,5 nghìn tỷ đồng) so tháng trước. Lũy kế thu 10 tháng đạt 663 nghìn tỷ đồng, bằng 84,5% dự toán năm, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 91,6% dự toán năm, tăng 18,2%).

Trong số đó các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cơ bản đều đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ, như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 89,9% dự toán, tăng 19,6%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 84,9% dự toán, tăng 16%; thuế thu nhập cá nhân đạt 87,9% dự toán, tăng 15,4%; các khoản thu về nhà, đất đạt 130,6% dự toán, tăng 35,4%; lệ phí trước bạ đạt 96% dự toán, tăng 22,2%.

Vinh Phan