Ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi gần 330 tỷ mỗi ngày

Trong 3 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước cho trả nợ lãi đạt 29,1 nghìn tỷ đồng, bằng 29,4% dự toán năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, bình quân ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi gần 330 tỷ mỗi ngày

Tại buổi họp báo chiều nay 10/4, lãnh đạo Bộ Tài chính đã báo cáo tình hình thu chi ngân sách Nhà nước trong tháng 3/2017 và 3 tháng đầu năm.

Theo đó, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 3/2017 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi quý I ước đạt 284,96 nghìn tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chi đầu tư phát triển uớc thực hiện 3 tháng đạt 44,16 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4% dự toán năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016. Chi trả nợ lãi ước thực hiện chi 3 tháng đạt 29,1 nghìn tỷ đồng, bằng 29,4% dự toán năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016. Chi thường xuyên uớc thực hiện chi đạt 211,2 nghìn tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán năm, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2016.

Quang cảnh buổi họp báo.

Ở chiều ngược lại, tổng thu cân đối NSNN tháng 3 ước đạt 92,17 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 3 tháng đạt 280,9 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán năm, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 73,15 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% (tương ứng khoảng 11,1 nghìn tỷ đồng) so với tháng trước. Lũy kế thu quý I đạt 232 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2016. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết , thì thu nội địa quý I đạt 24% dự toán năm, tăng 11,1% so cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 3,95 nghìn tỷ đồng, giảm gần 400 tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế thu quý I/2017 ước đạt 11 nghìn tỷ đồng, bằng 28,9% dự toán năm, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 3 ước đạt 25 nghìn tỷ đồng, tăng 19% (tương ứng khoảng 4 nghìn tỷ đồng) so với tháng trước, chủ yếu nhờ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 3/2017 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Lũy kế thu quý I đạt 66,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (29 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 37,8 nghìn tỷ đồng, bằng 21% dự toán, tăng 28,6% so cùng kỳ năm 2016.

Cũng theo đại diện Bộ Tài chính, bội chi Ngân sách Nhà nước ước 3 tháng là 4,050 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 2,27% dự toán năm.

Hòa Lộc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ngan-sach-nha-nuoc-chi-tra-no-lai-gan-330-ty-moi-ngay-d96511.html