Ngân sách bứt phá

Năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, song với sự linh hoạt, chủ động trong điều hành, vừa triển khai các giải pháp thu ngân sách, vừa tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu ngân sách, tỉnh Thanh Hóa đã đạt kết quả toàn diện về thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn tại thị xã Bỉm Sơn trong ca sản xuất.

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn tại thị xã Bỉm Sơn trong ca sản xuất.

Thực hiện kế hoạch thu NSNN năm 2022, Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo triển khai, hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử đến 100% các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách, kịp thời chi trả chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn và các chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh. Nhờ đó, kết quả thu NSNN tích cực, các địa bàn, lĩnh vực, khoản thu quan trọng đều đạt và vượt so với dự toán Trung ương giao, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán và hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý thu được tăng cường, các cơ quan thuế, hải quan đẩy mạnh chống thất thu, tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, thương mại điện tử, quản lý hóa đơn bán hàng, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử ở tất cả các khâu quản lý thuế; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng bảo đảm đúng chính sách, quy định của pháp luật; đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế. Chỉ đạo hệ thống ngân hàng triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch COVID-19 về vốn vay cho khách hàng, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp Nhà nước và sắp xếp, xử lý tài sản công.

Đi đôi với đó, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu NSNN, đồng thời, phấn đấu tăng thu ở những địa bàn, lĩnh vực có điều kiện, quyết liệt xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính trong quản lý thu NSNN, trong đó, chú trọng nâng cao sự tiện lợi và hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế và hải quan, góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, giảm chi phí và tạo thuận lợi để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác dự báo thu NSNN ở các huyện, thị xã, thành phố. Công tác lập, giao dự toán thu NSNN bảo đảm bao quát hết nguồn thu; rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu mới phát sinh. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời...

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả, năm 2022 thu NSNN ước đạt 50.099 tỷ đồng, tăng 69% so với dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa 30.450 tỷ đồng, tăng 77,6% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống thu NSNN, tăng cường quản lý, nắm bắt, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững. Tập trung rà soát các dự án đã và đang thực hiện để yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu đạt mức cao nhất so với dự toán HĐND tỉnh quyết nghị để bảo đảm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Gia Huy

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/ngan-sach-but-pha/177601.htm