Ngân hàng và hải quan phối hợp phòng chống rửa tiền

    Chiều ngày 9/9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng và Tổng cục hải quan.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ngan-hang-va-hai-quan-phoi-hop-phong-chong-rua-tien-52219.htm