Ngân hàng triển khai khuyến mãi để hút vốn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau khi điều chỉnh lãi suất huy động vốn cả tiền đồng và USD, để tiếp tục hút được nhiều khách hơn nữa, một số ngân hàng đã tính đến chuyện tăng hình thức khuyến mãi.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/5/92043.cand