Ngân hàng TMCP Quân đội tiên phong quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 11/3 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức buổi hội thảo “Xây Dựng và hoàn thiện Hệ thống xếp hạng Tín dụng nội bộ MB”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=45335