Ngân hàng tích cực tìm kiếm hỗ trợ vốn từ các tổ chức nước ngoài

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Khi nhu cầu vốn của nền kinh tế đang tăng lên, các ngân hàng (NH) phải nỗ lực tìm kiếm nguồn cung vốn để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu này. Bên cạnh các kênh huy động vốn truyền thống, kênh cung ứng vốn từ các dự án ủy thác với các tổ chức nước ngoài...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=57635