Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn SCB lại bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn SCB (do ông Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT) vừa bị xử phạt 85 triệu đồng.

Ngày 31/8, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, địa chỉ trụ sở chính: số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, ngân hàng này bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Hành vi vi phạm của SCB là không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Hành vi vi phạm của SCB là không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất quý 3, 4 năm 2020; BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2020, 2021; Báo cáo thường niên năm 2020; BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; BCTC riêng và hợp nhất quý 1,3,4 năm 2021; BCTC riêng và hợp nhất quý 1,2 năm 2022).

Trước đó, ngày 6/7/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn cũng với số tiền 85 triệu đồng do vi phạm hành chính không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, ngân hàng này báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với: Báo cáo thường niên 2019, BCTC quý 4/2019 riêng và hợp nhất, BCTC riêng quý 4/2020.

SCB do ông Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT là ông Henry Sun Kaziang.Mới đây ngân hàng này đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ quyền Tổng Giám đốc của ông Trương Khánh Hoàng từ ngày 12/8, đồng thời bổ nhiệm ông Diệp Bảo Châu giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

Hoàng Hà

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chung-khoan/ngan-hang-thuong-mai-co-phan-sai-gon-scb-lai-bi-xu-phat-do-vi-pham-trong-linh-vuc-chung-khoan/20220906055446763