Ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp thiếu vốn

    Gốc

    DN vừa và nhỏ luôn được xem là khách hàng tiềm năng của các ngân hàng thương mại cổ phần.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17812