Ngân hàng Thế giới và sáng kiến thu hồi tài sản tham nhũng

    1 đăng lạiGốc

    Tổng số tiền đánh cắp, tham nhũng, trốn thuế được chuyển qua biên giới giữa các quốc gia hiện vào khoảng từ 1.000 đến 1.600 tỷ USD mỗi năm...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=51ae31004aa57e&page=category