Ngân hàng Thế giới tài trợ Việt Nam 175 triệu USD

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Đây là khoản tín dụng hàng năm có giá trị lớn nhất trong các chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo từ trước tới nay...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=5be747337285a0&page=category