Ngân hàng Siam chi nhánh TP Hồ Chí Minh được tăng vốn

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc Ngân hàng Siam Commercial Bank Public Company Limited – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Siam HCM) tăng vốn từ 25 triệu đô la Mỹ lên hơn 70,4 triệu đô la Mỹ.

Ngân hàng Siam chi nhánh TP Hồ Chí Minh được tăng vốn - Ảnh 1

Ngân hàng Siam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn được cấp theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, Ngân hàng Siam nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi Ngân hàng Nhà nước. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Thanh Châu