Ngân hàng quốc gia Zimbabwe phát hành giấy bạc 100 triệu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Tháng trước, Ngân hàng quốc gia Zimbabwe đã phát hành các loại giấy bạc 100.000, 500.000 và một triệu đôla Zimbabwe. Tờ 100.000 đôla Zimbabwe có giá trị chưa tới một đôla Mỹ trên thị trường chợ đen, chỉ đủ mua nửa ổ bánh mì loại thường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114723