Ngân hàng phô trương?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thời gian qua, rất nhiều ý kiến đưa ra trao đổi, đề xuất nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề liên quan đến tình trạng tài chính ngân hàng cũng như hệ lụy của nó đối với hoạt động của nền kinh tế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=114683