Ngân hàng Nông nghiệp yêu cầu khách hàng rút tiền tiết kiệm

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) quận 9, TP HCM những ngày qua khách hàng đã bất ngờ nhận được thông báo yêu cầu ra rút tiền tiết kiệm về và phải gửi lại với lãi suất thấp hơn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/2/109366.cand