Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo về các giao dịch vàng bị nghi ngờ là rửa tiền

Ngày 13-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đã có văn bản yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền.

LƯU THỦY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744495.html